Diamentowy sponsor:

Tytuł Diamentowy sponsor seminarium Postępy w Syntezie Związków Nieracemicznych 2022.
10-minutowa prezentacja firmy podczas sympozjum
Ustawienie 2 roll-up’ów sponsora w okolicach ekranu i przy wejściu głównym
Ustawienie stoiska wystawienniczego w specjalnie wyznaczonej strefie
Logo firmy zostanie umieszczone w prezentacji konferencyjnej, materiałach konferencyjnych
Dołączenie materiałów promocyjnych firmy do zestawów konferencyjnych wręczanych uczestnikom konferencji
Cena pakietu 4000 zł. Netto

Sponsor złoty

Tytuł Złoty sponsor seminarium Postępy w Syntezie Związków Nieracemicznych 2022.
5-minutowa prezentacja firmy podczas sympozjum
Ustawienie roll-upu sponsora w okolicach ekranu lub przy wejściu głównym
Ustawienie stoiska wystawienniczego w specjalnie wyznaczonej strefie
Logo firmy zostanie umieszczone w prezentacji konferencyjnej, materiałach konferencyjnych
Dołączenie materiałów promocyjnych firmy do zestawów konferencyjnych wręczanych uczestnikom konferencji
Cena pakietu 2000 zł. Netto

Sponsor srebrny

Tytuł Srebrny sponsor seminarium Postępy w Syntezie Związków Nieracemicznych 2022.
Ustawienie roll-upu sponsora w pomieszczeniu konferencyjnym
Ustawienie stoiska wystawienniczego w specjalnie wyznaczonej strefie
Logo firmy zostanie umieszczone w prezentacji konferencyjnej i materiałach konferencyjnych
Dołączenie materiałów promocyjnych firmy do zestawów konferencyjnych wręczanych uczestnikom konferencji
Cena pakietu 1000 zł. Netto

Sponsor brązowy

Tytuł Brązowy sponsor seminarium Postępy w Syntezie Związków Nieracemicznych 2022.
Logo firmy zostanie umieszczone w prezentacji konferencyjnej i materiałach konferencyjnych
Dołączenie materiałów promocyjnych firmy do zestawów konferencyjnych wręczanych uczestnikom konferencji

Cena pakietu 500 zł. Netto

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i odpowiemy na indywidualne kwestie.

Elzbieta.wojaczynska@pwr.edu.pl